Smags ir dzīves rats,
vieglāks tas nekļūs nekad;
ik soli veļas pāri tas,
un kauli mazliet padodas.

Ja gaidi tu vēl pārmaiņas,
velti aizlaid nopūtas;
tad labāk ganīt aitiņas
un vērpt no sapņiem asaras.

Ja meklē ellē atslēgas,
prasi velnam padomu,
un tumšākajā dziļumā
veries savā klusumā.